ČO je PODCAST PRAMENE

Úvod InfoČO je PODCAST PRAMENE

 

Svätý Nikodemus, ktorý zostavil slávnu zbierku učenia svätých otcov s názvom Filokalia povedal, že to najlepšie patri všetkým. Ozvenu týchto slov nachádzame v spisoch mnohých svätých učiteľov duchovného života, ktorí aj keď píšu pre mníšske prostredie, pripomínajú, že nejestvuje akási zvláštna mníšska spiritualita. Existuje len evanjeliová spiritualita, ktorá má byť vlastná každému pokrstenému. Štúdium svätých Otcov je tak návratom ku pôvodnému chápaniu čo znamená žiť život viery.

            Toto bol jeden z podnetov, ktorý vzbudil moju túžbu zapáliť srdcia veriacich mojej farnosti pre spoznanie duchovnej skúsenosti svätých. A tak sme pred pár rokmi začali formačné stretnutia pod názvom „Štúdium umenia duchovného života“. Netrvalo dlho, kým som mohol spozorovať dobré ovocie pondelkových stretnutí nad učením svätých učiteľov duchovného života.

            To ma viedlo k sprostredkovaniu príprav na tieto formačné stretnutia prostredníctvom podcastu Pramene (pramene.podbean.com) a časť z nich sa stala podkladom aj pre reláciu „Otcovia púšte“ vysielanou TV Logos.

            Dúfam, že ponúknuté reflexie nad slovami svätých sa stanú inšpiráciou pre podobné formačné stretnutia vo farnostiach a spoločenstvách alebo poslúžia ľuďom, ktorí túžia po duchovnom raste. Musím však pridať varovanie, ktoré často opakujú svätí: „Ten kto začne študovať svätých Otcov, musí očakávať zmenu vo svojom živote.“

-

-

Copyright 2020 - 2022 © FILOKALIA

  

-