Čo sú PRAMENE?

Úvod InfoČo sú PRAMENE?

 

Už ako seminarista som bol oslovený radou i príkladom mnohých kňazov, ktorí nabádali k budovaniu archívu písomných príprav na homílie a príhovory. Stále mám v živej pamäti nebohého otca, ktorého som videl pri príprave na homíliu listovať v stovkách popísaných papierov. Obsahovali jeho homílie, zapísané myšlienky i príklady, ktoré zhromaždil počas svojho pastoračného účinkovania. Nasledovanie tejto rady a príkladu viedlo po niekoľkých rokoch k vytvoreniu pomerne rozsiahleho archívu homiletických materiálov, ktorý sa neskôr stal základom pre stránku PRAMENE – homilyservice.sk.

            V súčasnosti databáza stránky ponúka vyše štrnásťtisíc položiek a jej návštevnosť svedčí, že sa stala zdrojom dennej inšpirácie pre stovky návštevníkov. 

Copyright 2020 - 2022 © FILOKALIA

  

-