HOMILIE III.

Úvod E-KnihyHOMILIE III.

HOMILIE III.

Názov: HOMÍLIE III.

Autor: Miron Keruľ-Kmec

Imprimatur:

 

Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD.

prešovský eparcha

j. č.  712/2005 - Prešov

 

Nihil obstat:

PaedDr. František Dancák


Počet strán: 146

PDF
Jazyk: slovenský jazyk

Kód: 923
 
Dostupnosť: Emailom - do 24 hodín
9,- €5,- €
Do košíka

HOMILIE III.

 

 

 

 

                Homiletická komunikácia je komunikáciou, ktorá reflektuje hodnoty a človeka vyvádza z uzavretosti vo sfére osobných obmedzených záujmov a orientuje ho smerom k priestoru lásky, v ktorom človek ako slobodný tvor je povolaný žiť. Z uvedeného vyplýva, že homiletická komunikácia predstavuje nenahraditeľný príspevok k ľudsky autentickému jestvovaniu.   

                Demokratická komunikácia bez úcta k hodnotám sa ľahko premieňa na zjavný alebo kamuflovaný totalizmus. Dnešné ľudské spoločenstvo, ktoré je budované na „vedotechnickom“ myslení, je často ohrozované redukcionistickým myslením, a preto jeho obohacovanie duchovným rozmerom ľudského srdca a jeho povolaním k Božej láske nadobúda na aktuálnosti. V tejto súvislosti je veľmi významné kresťanské posolstvo, ktoré jasne vyjadruje, že druhý človek nepredstavuje hrozbu, ale komunikácia s ním ako s blížnym nám dáva príležitosť k plnej realizácii ľudskej slobody.

                Život človeka si vyžaduje sebaohraničovanie, ktorého podstata spočíva v orientácii na dobro. Morálny relativizmus prináša to, čo nie je dobro a čo je proti životu - vraždy, genocídy, neľudské podmienky, otroctvo, kupčenie so ženami, vykorisťovanie detí apod. Bol to komunizmus, ktorý slobodu sľuboval celému ľudstvu, ale v skutočnosti zotročil celé národy. Takto ľudstvo prišlo k ďalšej historickej skúsenosti, v ktorej sa znovu potvrdilo, že sloboda bez pravdy stráca svoj obsah. Ak má byť sloboda človeku na úžitok, musí to byť sloboda zodpovedná, ktorá reflektuje celok, ako nás o tom poučuje samotný Spasiteľ: "Ja som cesta, pravda a život." (Jn 14,6).

 

 

 

                                                               o. doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD.

 

 

Zatvoriť

K produktu neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Copyright 2020 - 2022 © FILOKALIA

  

-