O duchovnom otcovstve

Keď človek odpovie na dotyk milosti radikálnym a rozhodným rozhodnutím nasledovať Krista s odhodlaním zrieknuť sa všetkého, čo by ho mohlo zdržiavať od kráčania po úzkej ceste, čo vedie do života, prv než vykročí musí položiť ešte jeden základný kameň svojej duchovnej stavby. Potrebuje nájsť duchovného otca, ktorý bude jeho sprievodcom na tejto ceste.

-

Späť do obchodu