Siahnime po osvedčenej duchovnej tradícií

            V posledných rokoch som sa venoval intenzívnejšiemu a podrobnejšiemu štúdiu viacerých svätých otcov, ktorí nám zanechali viac menej systematické učenie o duchovnom živote.

-

            Spomeniem len tých najdôležitejších: svätý Ján Kassián, ktorý žil na rozhraní 4. a 5 storočia, svätý Ján Klimak – 6 storočie, svätý Izák Sýrsky – 7. storočie. Aj keď každý dal svojmu dielu špecifický štýl a formu, predsa je badať súlad ich učenia. Nebadať žiadne protirečenie v ich učení. Skôr nájdeme vzájomné dopĺňanie, ktoré pomáha čitateľovi k plnšiemu pochopeniu jednotlivých tém. Keď som siahol po dielach dvoch veľkých učiteľov duchovného života 19. storočia – svätého Ignáca Briančaninova a svätého Teofana Zatvornika, s údivom som spozoroval súzvuk so spomínanými svätými otcami, aj keď ich od seba delilo viac než jedno tisícročie. Vo svojich diela pretlmočili učenie svätých otcov pre svojich súčasníkov bez toho, aby ubrali z jeho radikálnosti a náročnosti. Podobný súzvuk môžeme zaznamenať pri čítaní asketických diel iných svätých, nech by sme si zvolili svätca z ktoréhokoľvek storočia až po dnešok. Vnímanie tejto nepretržitej tradície spôsobu duchovného života ma viedlo k niekoľkým pocitom.

            Tým prvým je pocit vďačnosti, že nám Boh dáva dobrý návod na žitie viery, ktorý bol odskúšaný priam nespočetným počtom kresťanov a mnohých priviedol k veľkej svätosti. Z toho vychádza aj druhý pocit – pocit istoty, že nemusím tápať a neustále sa pýtať, či kráčam správnou cestou. A tým tretím je pocit bezpečia, pretože učenie svätých otcov pomáha k rozlišovaniu všetkých nových návodov na život s Kristom, ktoré v súčasnosti bojujú o človeka s tvrdením, že ponúkajú návod na takmer okamžitú svätosť.

            Spomínaní svätci žili v rôznej dobe, v rôznych spoločenských podmienkach, v rôznych úrovniach civilizačnej vyspelosti. Napriek tomu, ich učenie je rovnaké. Niet sa však čomu diviť. Vonkajšie spoločenské podmienky a úrovne sa môžu meniť, ale ľudské srdce ostáva vždy rovnaké, vždy bojujúce s rovnakými vášňami, vždy usilujúce o rovnaké čnosti a vždy usilujúce o ten istý cieľ, ktorým je spása duše. Preto zákonitosti duchovného života opísané svätými otcami majú trvalú platnosť. V tejto oblasti nie je možný žiaden skok, žiadne odignorovanie toho ktorého hriechu. Nejestvuje ani liberálny pohľad a nejestvuje konzervatívny pohľad. Jestvuje len pravda o ľudskom srdci, ktoré potrebuje Spasiteľa na svoje uzdravenie.

            Týmto zdieľaním svojich pocitov by som vás chcel pozvať k objaveniu duchovného pokladu, ktorý nám ponúkajú títo svätí. A ako mnohí svätí hovorili: Kto začne čítať svätých otcov, ten musí nevyhnutne očakávať zmenu vo svojom živote.

Späť do obchodu