E-kniha: Homílie III

Názov: E-kniha: Homílie III

Autor: Miron Keruľ-Kmec

Počet strán: 207

Väzba: mäkká väzba
Jazyk: slovenský jazyk

Zdarma poštovné od objednávky nad 30€!

Môžeme doručiť do:
20.5.2024
Položka bola vypredaná…
Okamžite na stiahnutie
Kód: 307
Značka: FILOKALIA
€9,90
Kategória: Príklady a Príhovory
Položka bola vypredaná…

 

Úvod

 

Homiletická komunikácia je komunikáciou, ktorá reflektuje hod­noty a človeka vyvádza z uzavretosti vo sfére osobných obmedzených záujmov a orientuje ho smerom k priestoru lásky, v ktorom človek ako slobodný tvor je povolaný žiť. Z uvedeného vyplýva, že homiletická komunikácia predstavuje nenahraditeľný príspevok k ľudsky autentic­kému jestvovaniu.

Demokratická komunikácia bez úcta k hodnotám sa ľahko pre­mieňa na zjavný alebo kamuflovaný totalizmus. Dnešné ľudské spo­ločenstvo, ktoré je budované na „vedotechnickom“ myslení, je často ohrozované redukcionistickým myslením, a preto jeho obohacovanie duchovným rozmerom ľudského srdca a jeho povolaním k Božej láske nadobúda na aktuálnosti. V tejto súvislosti je veľmi významné kres­ťanské posolstvo, ktoré jasne vyjadruje, že druhý človek nepredstavu­je hrozbu, ale komunikácia s ním ako s blížnym nám dáva príležitosť k plnej realizácii ľudskej slobody.

Život človeka si vyžaduje sebaohraničovanie, ktorého podstata spočíva v orientácii na dobro. Morálny relativizmus prináša to, čo nie je dobro a čo je proti životu - vraždy, genocídy, neľudské podmienky, otroctvo, kupčenie so ženami, vykorisťovanie detí apod. Bol to komu­nizmus, ktorý slobodu sľuboval celému ľudstvu, ale v skutočnosti zo­tročil celé národy. Takto ľudstvo prišlo k ďalšej historickej skúsenosti, v ktorej sa znovu potvrdilo, že sloboda bez pravdy stráca svoj obsah. Ak má byť sloboda človeku na úžitok, musí to byť sloboda zodpoved­ná, ktorá reflektuje celok, ako nás o tom poučuje samotný Spasiteľ: „Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14,6).

 

o. doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD.

Späť do obchodu